Warunki zakupu

Warunki zakupu

Umowa rezerwacyjna

Klient rezerwuje na wyłączność wybrane przez siebie mieszkanie. W umowie określona jest cena brutto sprzedaży przedmiotu umowy oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej (nabywca i deweloper płaci określoną przez notariusza taksę notarialną). Załącznikiem do umowy deweloperskiej jest: Karta mieszkania wraz z rzutami kondygnacji oraz wzór umowy sprzedaży.
Inwestycja realizowana jest w ramach nowej ustawy deweloperskiej z maja 2021, która powołuje do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który stanowi zabezpieczenie finansowe dla osób kupujących mieszkanie.

Umowa sprzedaży mieszkania

Inaczej umowa przyrzeczona. Jest to umowa przeniesienia własności mieszkania na Kupującego podpisana w formie aktu notarialnego. Umowa zostaje zawarta po podpisaniu protokołu odbioru mieszkania przez Kupującego oraz wpłaceniu wszystkich należności ustalonych w umowie deweloperskiej. Wiąże się z ustanowieniem nowej własności, założeniem osobnej księgi wieczystej dla nieruchomości.

Opłaty

Z podpisaniem aktu notarialnego wiążą się następujące opłaty spoczywające na Kupującym:

  • Taksa notarialna wraz z kosztami wypisów aktu notarialnego,
  • Opłata sądowa

Umowa sprzedaży podpisywana jest w kancelarii notarialnej; po podpisaniu aktu notarialnego następuje odbiór kluczy i wydanie mieszkania w posiadanie.